Tin tức và sự kiện

Du học mùa dịch, tại sao vẫn có thể du học Singapore bình thường?
Du học mùa dịch, tại sao vẫn có thể du học Singapore bình thường?

Thực tế cho thấy có một bộ phận lớn học sinh không thể bắt đầu/ tiếp tục đi du học vì các rào cản của dịch bệnh hay bị từ chối visa. Tuy nhiên, khó khăn nhưng không phải là không có cách.

Xem thêm