Dịch vụ bảo lãnh (Học sinh, Bà, Mẹ, Bé)

Chứng chỉ EduTrust và danh sách trường tư thục và quốc tế tại Singapore

Chứng chỉ EduTrust và danh sách trường tư thục và quốc tế tại Singapore

Edutrust và danh sách các trường học ở Singapore

Chương trình mẫu giáo – Cheery Heart

Chương trình mẫu giáo – Cheery Heart

Chương trình mẫu giáo – Cheery Heart  

Chương trình giáo dục tiểu học

Chương trình giáo dục tiểu học

Chương trình giáo dục tiểu học được chia ra làm 2 cấp Giáo dục tiểu học cấp thấp: Từ lớp 1 đến lớp 4 Học sinh có thể được vào bất kỳ lớp 1 nào. Từ lớp 2 trở lên, học sinh được xếp hạng cả khối học, học sinh giỏi vào lớp giỏi, học sinh đuối vào lớp đuối hơn. Giáo dục tiểu học cấp cao: Từ lớp 5 đến lớp 6 Trong hai năm này học sinh không được chuyển lớp chuyển trường. Đối với học sinh quốc tế: Học sinh đủ 7 tuổi được nhận thẳng vào lớp 1 không qua kiểm tra học lực. Học sinh từ 8 tuổi trở lên buộc phải thi kiểm tra học lực qua kỳ thi AEIS.  

Chương trình giáo dục hệ phổ thông cơ sở - Hệ Normal

Chương trình giáo dục hệ phổ thông cơ sở - Hệ Normal

Hệ phổ thông cơ sở của các trường công lập Singapore được chia làm hai hệ chính la Express- Cấp tốc và hệ Normal – Thông thường Hệ Normal- Thông thường dành cho học sinh có kết quả trung bình và kém trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học PSLE  

NUS Singapore xếp hạng nhì Châu Á

NUS Singapore xếp hạng nhì Châu Á

(VietSing24.com) Xếp hạng vị trí các trường đại học không chỉ là đánh giá mang tính kỹ thuật, việc đặt trường ở thứ hạng càng cao thì sinh viên không chỉ có quyền tự hào mà cơ hội vào đời rộng mở hơn, cơ hội tìm việc dễ dàng hơn.