Chương trình mẫu giáo – Cheery Heart

(VietSing24) Cheery Heart là một hệ thống trường mẫu giáo tốt chấp nhận học sinh quốc tế. Chương trình giảng dạy được chia làm 3 hệ...

Cheery Heart là một hệ thống trường mẫu giáo tốt chấp nhận học sinh quốc tế

Chương trình giảng dạy được chia làm 3 hệ:

1. My first Journey: Lớp Infant care. Học sinh từ độ tuổi 2 tháng đến 17 tháng tuổi.

2.  Jump Start Years: Các lớp Playgroup 1, Playgroup 2. Học sinh từ độ tuổi 18 tháng đến trước 4 tuổi.

3. Bridging Years: Các lớp Nursery, Kindergarten 1, Kindergarten 2. Học sinh từ độ tuổi 4 tuổi đến 6 tuổi.

My first Journey: Lớp Infant care. Học sinh từ độ tuổi 2 tháng đến 17 tháng tuổi.

 

Jump Start Years: Các lớp Playgroup 1, Playgroup 2. Học sinh từ độ tuổi 18 tháng đến trước 4 tuổi.

Bridging Years: Các lớp Nursery, Kindergarten 1, Kindergarten 2. Học sinh từ độ tuổi 4 tuổi đến 6 tuổi.

Học phí được chia ra 2 loại lớp:

Nửa ngày: 660 đô la Singapore một tháng

Cả ngày: 960 đô la Singapore một tháng.

Học phí có thể dao động giữa các chương trình học.

Nhấn vào đường link dưới đây để tìm hiểu them thông tin về các trường mẫu giáo khác cũng rất tốt ở Singapore

MODERN MONTESSORI INTERNATIONAL

http://modern-montessori.com/preschool/our-holistic-curriculum

NTUC FIRST CAMPUS

http://www.ntucfirstcampus.com/

PAP COMMUNITY FOUNDATION

http://www.pcf.org.sg/

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Mrs. May Tran.