Cấu trúc đề thi AEIS, S-AEIS vào các trường Tiểu học công lập Singapore

Kể từ tháng 9/2022, học sinh chỉ thi Toán và không phải thi môn tiếng Anh nhưng được thay thế bằng bài thi CEQ (Cambridge English Qualification) do Cambridge Assessment English (CAE) tổ chức. Kết quả thi chỉ có giá trị trong vòng 12 tháng (ví dụ, nếu học sinh nộp đơn đăng ký thi AEIS vào tháng 7/2022 thì bài kiểm tra CEQ từ tháng 8/2021 hoặc sau đó).

- Yêu cầu về kết quả CEQ và bài thi Toán (dự thi trực tiếp tại Singapore) theo độ tuổi như sau:

  • 7 tuổi đến 7+: A2 từ 100 điểm, Toán P1, Đỗ vào P2 hoặc P1
  • 8 tuổi đến 8+: A2 từ 120 điểm, Toán P2, Đỗ vào P3, P2 hoặc P1
  • 9 tuổi đến 9+: A2 từ 130 điểm, Toán P3, Đỗ vào P4, P3 hoặc P2
  • 10 tuổi đến 10+: B1 từ 140 điểm, Toán P4, Đỗ vào P5, P4 hoặc P3
  • 11 tuổi đến 11+: B1 từ 140 điểm, Toán P4, Đỗ vào P5 hoặc P4
  • 12 tuổi đến 12+: B1 từ 140 điểm, Toán P4, Đỗ vào P5

- Chi tiết bài thi Toán: (học sinh không được dùng máy tính).

          # P2/3: gồm 2 phần với thời gian 65 phút

+ Phần 1: 29 câu hỏi trắc nghiệm (25 phút)

Dạng câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện của học sinh Vietsing24h

+ Phần 2: 17 câu hỏi trả lời ngắn (40 phút) (học sinh phải ghi ra phương pháp giải một cách rõ ràng các bước vào bài thi)

          # P4/5: gồm 2 phần với thời gian 85 phút

+ Phần 1: 30 câu hỏi trắc nghiệm (35 phút)

+ Phần 2: 8 câu hỏi trả lời ngắn và 6 câu hỏi mở (50 phút) (học sinh phải ghi ra phương pháp giải một cách rõ ràng các bước vào bài thi)

Dạng câu hỏi trả lời ngắn ôn luyện của học sinh Vietsing24h

Dạng câu hỏi mở ôn luyện của học sinh Vietsing24h