Homestay Vietsing24h

Tiêu chuẩn vào trường Đại học công lập Singapore

Tiêu chuẩn vào trường Đại học công lập Singapore

(VietSing24.com) Dưới đây là tiêu chuẩn vào các trường ĐH công lập của Singapore, trong đó có 2 trường thuộc Top 10 châu Á 2014..

Học sinh Việt Nam ở độ tuổi nào thì vào lớp nào của hệ thống trường công lập Singapore?

Học sinh Việt Nam ở độ tuổi nào thì vào lớp nào của hệ thống trường công lập Singapore?

(VietSing24.com) Học sinh Việt Nam ở độ tuổi nào thì vào lớp nào của hệ thống trường công lập Singapore?