Thông tin mới về AEIS - Primary 2022

Thay đổi trong kì thi AEIS dành cho khối tiểu học

Kể từ kì thi tháng 9 tới, học sinh thi Primary bỏ thi tiếng Anh, chỉ thi toán.

Bài thi tiếng Anh được thay thế bằng bài thi CEQ (Cambridge English Qualification do Cambridge Assessment English (CAE) thực hiện). Kết quả thi có giá trị trong vòng 12 tháng.

Ví dụ: nếu bạn nộp đơn đăng ký AEIS của con mình vào tháng 7 năm 2022, thì chúng phải thực hiện bài kiểm tra CEQ từ tháng 8/2021 hoặc sau đó.

Yêu cầu về kết quả CEQ và bài thi AEIS-Toán (dự thi trực tiếp tại Singapore) theo độ tuổi cụ thể như sau:

  • 7 tuổi đến 7+: A2 từ 100 điểm, Toán P1, Đỗ vào P2 hoặc P1
  • 8 đến 8+: A2 từ 120 điểm, Toán P2, Đỗ vào P3, P2 hoặc P1
  • 9 đến 9+: A2 từ 130 điểm, Toán P3, Đỗ vào P4, P3 hoặc P2
  • 10 đến 10+: B1 từ 140 điểm, Toán P4, Đỗ P5, P4 hoặc P3
  • 11 đến 11+: B1 từ 140 điểm, Toán P4, Đỗ P5 hoặc P4
  • 12 đến 12+: B1 từ 140 điểm, Toán P4, Đỗ P5

MOE nhận đơn đăng ký thi từ tháng 7 năm 2022. Đóng cổng đăng ký khi đủ số lượng. Vậy nên quý phụ huynh lưu ý nộp hồ sơ càng sớm càng tốt cho Vietsing24H để được tư vấn và chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký

- Hộ chiếu

- Giấy khai sinh dịch công chứng

- Kết quả CEQ

Mọi thay đổi sẽ được MOE thông báo trước tháng 7/2022, Vietsing24H sẽ cập nhật liên tục đến quý phụ huynh.

CHUẨN BỊ CHO KIỂM TRA AEIS

Đối với AEIS, học sinh cần phải ôn luyện các chủ đề Toán học được giảng dạy trong các trường phổ thông của MOE cho cấp độ dưới so với bài thi đã đăng ký.

Ví dụ, nếu học sinh muốn thi vào P3 và được yêu cầu thi bài P2/3, thì con bạn nên làm quen với nội dung P2.

Ví dụ, nếu con bạn muốn thi vào Sec 3, chúng nên làm quen với nội dung Sec 2.

Chi tiết về các bài thi

Pri 2/3

Thi môn toán

Bài kiểm tra Toán học bao gồm 2 phần. Học sinh sẽ có 25 phút để hoàn thành Phần 1 và 40 phút để hoàn thành Phần 2:

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (29 câu)

Phần 2: Câu hỏi trả lời ngắn (17 câu)

Không được dùng máy tính. Đối với các câu hỏi trả lời ngắn, học sinh sẽ phải chỉ ra phương pháp giải một cách rõ ràng bằng cách viết các bước vào bài thi.

Pri 4/5

Thi môn Toán

Bài kiểm tra Toán học bao gồm 2 phần. Học sinh sẽ có 35 phút để hoàn thành Phần 1 và 50 phút để hoàn thành Phần 2:

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu).

Phần 2: Câu hỏi trả lời ngắn (8 câu) và câu hỏi mở (6 câu).

Không được dùng máy tính. Đối với các câu hỏi trả lời ngắn và câu hỏi mở, học sinh sẽ phải chỉ ra phương pháp giải một cách rõ ràng bằng cách viết các bước vào bài thi.

Nói chung, các câu hỏi mở yêu cầu phương pháp giải dài hơn và phức tạp hơn so với các câu hỏi trả lời ngắn.

Sec 1,2,3

- Bài thi tiếng Anh

Học sinh sẽ có 2 giờ 10 phút để hoàn thành bài kiểm tra gồm 2 phần:

+ Phần 1: Viết.

Có 2 chủ đề cho bài kiểm tra Sec 1, và 4 chủ đề cho bài kiểm tra Sec 2 và Sec 3. Học sinh phải chọn 1 chủ đề.

Yêu cầu về số lượng từ:

200 đến 300 từ cho bài kiểm tra Sec 1.

250 đến 350 từ cho bài kiểm tra Sec 2.

300 đến 400 từ cho bài kiểm tra Sec 3.

+ Phần 2: Comprehension and language use

50 câu hỏi trắc nghiệm bắt buộc bao gồm:

  • Comprehension based on 2 passages (15 câu)
  • Comprehension cloze based on 2 passages (15 câu)
  • Vocabulary (10 câu)
  • Grammar (10 câu)

- Môn Toán

Bài kiểm tra Toán học bao gồm 2 phần. Học sinh sẽ có 30 phút để hoàn thành Phần 1 và 1 giờ 45 phút để hoàn thành Phần 2:

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (34 bài).

Phần 2: Câu hỏi trả lời ngắn (20 bài) và câu hỏi mở (10 đến 15 bài).

Không được dùng máy tính. Đối với các câu hỏi trả lời ngắn và câu hỏi mở, học sinh sẽ phải chỉ ra phương pháp giải một cách rõ ràng bằng cách viết các bước vào bài thi.

Nói chung, các câu hỏi mở yêu cầu phương pháp giải dài hơn và phức tạp hơn so với các câu hỏi trả lời ngắn.