Luyện thi AEIS công lập Singapore

Tin vui: Học sinh VietSing24 thi đỗ trường công lập Chính phủ Singapore

Tin vui: Học sinh VietSing24 thi đỗ trường công lập Chính phủ Singapore

(VietSing24) Sau một thời gian hồi hộp chờ đợi lo âu, tin vui liên tiếp đến với gia đình VietSing24 khi có 2 bạn đã thi đỗ vào trường công lập Chính phủ Singapore...    

Thay đổi điều kiện đầu vào kỳ thi công lập Singapore dành cho học sinh quốc tế (AEIS)

Thay đổi điều kiện đầu vào kỳ thi công lập Singapore dành cho học sinh quốc tế (AEIS)

Kỳ thi AEIS 2013 sẽ diễn ra vào hai ngày 9 và 10 tháng 10 năm 2013. Đăng ký bắt đầu từ 8h30’ ngày 17 tháng 7 năm 2013.    

Học sinh nên thi vào lớp nào?

Học sinh nên thi vào lớp nào?

Học sinh nên thi vào lớp nào?

Từng bước hướng dẫn quá trình làm thủ tục

Từng bước hướng dẫn quá trình làm thủ tục

Các bước hướng dẫn quá trình làm thủ tục ... 

Khóa đào tạo

Khóa đào tạo

Đây là chương trình đào tạo dành riêng cho học sinh quốc tế muốn nhập học trường công lập cấp 1-2 hoặc cấp 3 Singapore. Học sinh sẽ được chuản bị cho kỳ thi AEIS của bộ giáo dục Singapore dành cho thí sinh quốc tế, kỳ thi JPACT cua Principal Âcdemy hoặc kỳ thi đầu vào của các trường cấp 3 Singapore.