Luyện thi AEIS công lập Singapore

Học sinh nên thi vào lớp nào?

Học sinh nên thi vào lớp nào?

Học sinh nên thi vào lớp nào?

Từng bước hướng dẫn quá trình làm thủ tục

Từng bước hướng dẫn quá trình làm thủ tục

Các bước hướng dẫn quá trình làm thủ tục ... 

Khóa đào tạo

Khóa đào tạo

Đây là chương trình đào tạo dành riêng cho học sinh quốc tế muốn nhập học trường công lập cấp 1-2 hoặc cấp 3 Singapore. Học sinh sẽ được chuản bị cho kỳ thi AEIS của bộ giáo dục Singapore dành cho thí sinh quốc tế, kỳ thi JPACT cua Principal Âcdemy hoặc kỳ thi đầu vào của các trường cấp 3 Singapore.  

Học phụ đạo môn Toán thi vào trường công lập Singapore

Học phụ đạo môn Toán thi vào trường công lập Singapore

(VietSing24.com) Qua thời gian đào tạo luyện thi vào các kỳ thi công lập Singapore AEIS, trung tâm VietSing24 Singapore hiểu rõ các khó khăn của học sinh Việt Nam và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các em hiện đang gặp những khó khăn nêu trên...