Kỳ thi S-AEIS 2021

Kỳ thi S-AEIS 2021 (Supplementary Admissions Exercise for International Students)

Bắt đầu từ năm 2012, Bộ Giáo dục Singapore đã tiến hành tổ chức thêm 1 kỳ thi S - AEIS (Kỳ thi Tuyển sinh vào Cấp 1, Cấp 2 hệ Công lập bổ sung) dành cho các học sinh quốc tế không thể tham gia kỳ thi AEIS trong tháng 9 hoặc 10. Kỳ thi S - AEIS cũng tương tự như kỳ thi AEIS, năm nay S – AEIS được tổ chức vào tháng 2.

1. Các mốc thời gian

 • Đăng ký: Trong khoảng thời gian từ 04 – 22/01/2021
 • Thời gian thi: từ 23/02/2021 đến 25/02/2021d

Pri 2/3: 23/02/2021

Pri 4: 24/02/2021

Sec 1/2: 25/02/2021

2. Lứa tuổi được chấp thuận

 • Primary

Nếu con bạn muốn nhập học vào các trường tiểu học, bạn có thể đăng ký bài kiểm tra phù hợp với lứa tuổi của con mình. Độ tuổi chấp nhận được như sau:

Age as at 1st
Janury of the year
of admission
Test to apply for Content tested Possible outcome
7 to 7+ years old Pri 2/3 Pri 1

* Pri 2
* Pri 1
* Unsuccessful

8 to 8+ years old Pri 2/3 Pri 2 * Pri 3
* Pri 2
* Pri 1
* Unsuccessful
9 to 9+ years old Pri 4 Pri 3 * Pri 4
* Pri 3
* Pri 2
* Unsuccessful
10 to 10+ years old Pri 4 Pri 3 * Pri 4
* Pri 3
* Unsuccessful
11 to 11+ years old Pri 4 Pri 3 * Pri 4
* Unsuccessful
 • Secondary

Nếu con bạn đang muốn nhập học vào các trường trung học, con bạn có thể chọn làm bài kiểm tra Secondary 1 hoặc Secondary 2. Độ tuổi chấp nhận được như sau:

Age as at 1st
Janury of the year
of admission
Test to apply for Content tested Possible outcome
12 to 14+ years old Sec 1 Pri 6 * Sec 1
* Unsuccessful
13 to 15+ years old Sec 2 Sec 1 * Sec 2
* Unsuccessful

* Học sinh không được quá 02 tuổi so với độ tuổi chấp thuận cho level đăng ký.

(Nguồn: moe.gov.sg)

3. Chi tiết kỳ thi

3.1. Primary 2/3

 • Môn tiếng Anh

Bài kiểm tra tiếng Anh bao gồm 34 câu hỏi trắc nghiệm về khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ. Học sinh sẽ có 1 giờ để hoàn thành bài kiểm tra:

+ Comprehension based on 2 passages (6 mục)

+ Comprehension cloze based on 2 passages (10 mục)

+ Vocabulary (5 mục)

+ Grammar (5 mục)

+ Spelling (8 mục)

 • Môn Toán

Bài thi Toán bao gồm 2 phần. Học sinh sẽ có 25 phút để hoàn thành Phần 1 và 40 phút để hoàn thành Phần 2:

+ Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (29 bài)

+ Phần 2: Câu hỏi trả lời ngắn (17 mục)

Việc sử dụng máy tính không được phép. Đối với các câu hỏi trả lời ngắn, học sinh sẽ phải trình bày rõ ràng các bước giải và viết câu trả lời vào chỗ trống cho sẵn.

3.2. Primary 4

 • Môn tiếng Anh

Học sinh sẽ có 2 giờ để hoàn thành bài kiểm tra bao gồm 2 phần:

+ Phần 1: Viết.

2 chủ đề được thiết lập, 1 trong số đó có hình ảnh. Con bạn phải chọn 1 chủ đề và viết một bố cục ít nhất 100 từ trên đó.

+ Phần 2: Hiểu và sử dụng ngôn ngữ. 50 câu hỏi trắc nghiệm bắt buộc bao gồm:

Comprehension based on 2 passages (10 items)

Comprehension cloze based on 2 passages (12 items)

Vocabulary (14 items)

Grammar (14 items)

 • Môn Toán

Bài thi Toán bao gồm 2 phần. Học sinh sẽ có 35 phút để hoàn thành Phần 1 và 50 phút để hoàn thành Phần 2:

+ Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (30 bài).

+ Phần 2: Câu hỏi trả lời ngắn (8 bài) và câu hỏi mở (6 bài).

Việc sử dụng máy tính không được phép. Đối với câu hỏi trả lời ngắn và câu hỏi mở, Học sinh sẽ phải trình bày rõ ràng phương pháp giải và viết câu trả lời vào chỗ trống cho sẵn.

3.3. Secondary 1 và 2

 • Môn tiếng Anh

Học sinh có 2 giờ 10 phút để hoàn thành bài kiểm tra bao gồm 2 phần:

+ Phần 1: Viết.

2 chủ đề được đặt cho bài thi Sec 1 và 4 chủ đề được đặt cho bài thi Sec 2. Học sinh phải chọn 1 chủ đề:

200 đến 300 từ cho bài thi Sec 1.

250 đến 350 từ cho bài thi Sec 2.

+ Phần 2: Hiểu và sử dụng ngôn ngữ. 50 câu hỏi trắc nghiệm bắt buộc bao gồm:

Comprehension based on 2 passages (15 items)

Comprehension cloze based on 2 passages (15 items)

Vocabulary (10 items)

Grammar (10 items)

 • Môn Toán

Bài thi Toán bao gồm 2 phần. Học sinh sẽ có 30 phút để hoàn thành Phần 1 và 1 giờ 45 phút để hoàn thành Phần 2:

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (34 bài).

Phần 2: Câu hỏi trả lời ngắn (20 bài) và câu hỏi mở (10 đến 15 bài).

Việc sử dụng máy tính không được phép. Đối với câu hỏi trả lời ngắn và câu hỏi mở, học sinh sẽ phải trình bày rõ ràng phương pháp giải và viết câu trả lời vào chỗ trống cho sẵn.

4. Các lưu ý khác:

 • Lệ phí thi: 672 SGD, không hoàn lại
 • Trước tình hình covid-19, MOE sẽ không cấp giấy phép nhập cảnh vào Singapore cho các ứng viên tham gia kỳ thi S-AEIS. Do đó, bạn chỉ nên gửi đơn đăng ký nếu ứng viên đủ điều kiện để xin nhập cảnh thông qua các thỏa thuận như SafeTravel Pass.