Sau SUTD, SMU thì bạn Đức đã được nhận học bổng từ NTU

Chúc mừng bạn Đức đã thi đỗ vào trường Nanyang Technological University (NTU)

Đến từ chương trình trại hè của Vietsing24h, thằng nhóc quyết tâm ở lại luôn và thi đỗ vào trường công lập Singapore ngay mấy tháng sau. Dù chẳng vào được trường giỏi vì tiếng anh của một đứa chuyên toán và khoa học chỉ được đến mức ấy, nó ung dung từ từ phấn đấu và càng ngày càng giỏi.

Lên cấp 3 lọt vào trường chuyên khoa học, nó làm cô May vừa mừng vừa ngạc nhiên vì thằng nhóc nhút nhát nhà mình dám ứng cử Student Coucil, giống liên đội trưởng Viet Nam... mà nó đỗ mới kinh chứ.

Xui nó không nhận học bổng của SUTD, SMU mà cô run quá, chỉ lo nó không đỗ NTU thì ... Nghe tin nó đỗ NTU mà có khi mẹ và cô còn mừng hơn nó, bởi đây là nghành nó tha thiết nhất. Đường còn dài lắm nhưng mình đã có niềm tin một ngày nào đó học sinh cô May sẽ đứng trên bục giảng đại học của Singapore. Cứ mơ đã nhỉ, việc thực hiện để lũ đệ tử cô May giải quyết.

(Thư mời từ NTU)

(Chân dung chàng trai Dương Minh Đức ẵm các học bổng khủng)