Trại hè Singapore cùng Vietsing24h

Trại hè số 4 đã khởi hành

Trại hè số 4 đã khởi hành

Tiếp bước 3 trại hè đã thành công, trại hè số 4 của chúng tôi đã lên đường khởi hành từ 2 đầu cầu Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Trại hè số 3 đã lên đường khởi hành

Trại hè số 3 đã lên đường khởi hành

Khác với trại hè số 1 và trại hè số 2, đoàn trại hè số 3 chúng tớ lên đường từ 2 đầu cầu Hà Nội và Hồ Chí Minh

Một nửa chặng đường của trại hè số 2 đã đi qua

Một nửa chặng đường của trại hè số 2 đã đi qua

Mỗi ngày trại hè là một ngày vui!

Trại hè số 2 của VietSing24h đã lên đường khởi hành

Trại hè số 2 của VietSing24h đã lên đường khởi hành

Hãy cùng trải nghiệm để trưởng thành vì Trại hè sẽ là bước đệm tuyệt vời cho Giấc mơ du học dài hạn

Trại hè số 2 của VietSing24h đã lên đường khởi hành

Trại hè số 2 của VietSing24h đã lên đường khởi hành

Hãy cùng trải nghiệm để trưởng thành vì Trại hè sẽ là bước đệm tuyệt vời cho Giấc mơ du học dài hạn