Một nửa chặng đường của trại hè số 2 đã đi qua

Trại hè số 2 đã đi được gần một nửa chặng đường. Hai nhóm trại tiếng Anh và trại khoa học ngày nào cũng ước thời gian trôi thật chậm, không chỉ có 24h mỗi ngày mà thêm thành 30h hay 36h để các bạn còn được học, được khám phá, trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa.

Chúng tớ đi River Safari

Thăm tượng Bác Hồ và gặp trời mưa

Nắng quá là nắng-Ô của VietSing24h thật hữu ích

Trò chơi thi xem ai mũi dài nào

Không quên mua sắm