Trại hè số 2 của VietSing24h đã lên đường khởi hành

Tiếp bước sự thành công của trại hè số 1, trại hè số 2 của VietSing đã lên đường từ Hà Nội sang Quốc đảo Sư tử trong sáng sớm ngày hôm nay.

Cô và trò VietSing24h sẵn sàng lên đường

Cô và trò đã hạ cánh an toàn sau 3h bay

Sự khác biệt trong trại hè của VietSing24h với các trại hè khác chính là các con được sinh hoạt ăn, ở, chơi chung trong khu Homestay của VietSing24h. Các con sẽ được trải nghiệm cuộc sống cùng các anh, chị du học sinh đang sinh sống và học tập tại các trường công lập của chính phủ Singapore, các trường tư đạt chuẩn của hệ thống giáo dục MOE, các trường Polytechnic và đặc biệt có cả các anh, chị học tại các trường Đại học nổi tiếng trên thế giới như NTU, NUS....


Giờ giải lao

 Làm quen với gia đình VietSing24h và Bài học đầu tiên về giao thông

Các hoạt động sẽ diễn ra không ngừng trong 2-4 tuần trại hè của các con.....